Need Help ?
Call: +977- 063420405

स्वच्छ र सफा विद्यालय तथा घरपरिवार स्याङ्गजाको शान, जिम्मेवार विद्यालय, समुदाय, शिक्षक र विद्यार्थी हाम्रो पहिचान” सरसफाई अभियानमा शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता स्याङ्गजा घोषणापत्र–२०७१

प्रकाशित मिती:  

स्वच्छ विद्यालय तथा घरपरिवार स्याङ्गजाको शान,

जिम्मेवार विद्यालय, समुदाय, शिक्षक विद्यार्थी हाम्रो पहिचान

 

सरसफाई अभियानमा शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता

स्याङ्गजा घोषणापत्र२०७१