Need Help ?
Call: +977- 063420405

शैक्षिक सत्र २०७१ लाइ यस जिल्लाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्ष को रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको सहर्ष जनाकारी गराउदै यस कार्यको थालनी प्रतेक शिक्षकले हालको शैक्षिक उपलव्धी स्तरलाइ अाधारमानी अागामी ३ शैक्षिक वर्षको लागी लक्ष्य निर्धारण गर्ने र लक्ष्य हासिल ग

प्रकाशित मिती:  

शैक्षिक सत्र २०७१ लाइ यस जिल्लाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्ष को रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको सहर्ष जनाकारी गराउदै यस कार्यको थालनी प्रतेक शिक्षकले हालको शैक्षिक उपलव्धी स्तरलाइ अाधारमानी अागामी ३ शैक्षिक वर्षको लागी लक्ष्य निर्धारण गर्ने र लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतीक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने