Need Help ?
Call: +977- 063420405

स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको २०७४/७५ को लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ताको अनुमानित विवरण

प्रकाशित मिती:  2074-3-22

स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको २०७४/७५ को लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ताको अनुमानित विवरण