Need Help ?
Call: +977- 063420405
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जा

  • शिक्षा नदी जस्तै अविरल छ

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

घनश्याम पौडेल
(इकई प्रमुख)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ िशक्षा िवकास तथा समन्वयन इकाइ स्यान्जा !!!

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाइ स्थापना भएको हो ।  विद्यालयको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यालय तल्लिन रहेको छ । जिल्लाको शैक्षिक प्रशासन लाइ चुस्त र दुरुस्त वनाउन २४ स्रोत केन्द्र र १२ निरीक्षण क्षेत्र, ७ वटा शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । 

थप हेर्नुहोस